Home pkn Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12+ halaman 11+8

Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12+ halaman 11+8

by Erzed

Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12 halaman 118

Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12+ halaman 11+8 5
No.
Nama ahli
Makna hak dan kewajiban warga negara
1.
Prof. dr. notonegoro
Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya disupayakan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
2.
Koerniatmanto
hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga Negara merupakan anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.
3.
Srijanti
Hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya
Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya disupayakan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang sobat semua temukan, analisislah persamaan dan perbedaannya!

-Menurut analisis admin, pendapat para ahli terdapat kesamaan yaitu hak merupakan segala sesuatu yang dapat dituntut setelah warga Negara melaksanakan kewajibannya

3. coba sobat semua rumuskan makna hak dan kewajiban warga Negara berdasarkan pendapat sobat semua sendiri!

          Menurut admin pengertian hak dan kewajiban warga Negara merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas.
demikian lah dari admin seputar .Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12 halaman 118
Penelusuran yang terkait dengan Kunci jawaban Pkn Tugas mandiri 4.1 kelas 12 halaman 118
kunci jawaban pkn kelas 12 halaman 128
tugas mandiri 4.2 pkn kelas 12
tugas kelompok 4.1 pkn kelas 12 hal 128
analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat pendapat tersebut
kunci jawaban bahasa indonesia kelas 12 halaman 118
jawaban pkn kelas 12 halaman 135
tugas mandiri 4.1 pkn
kunci jawaban pkn kelas 12 hal 126


Sumber Web Wanajay

Baca :  Kunci jawaban Pkn halaman 236 kelas 12+

You may also like